Halvårsrapport januari - juni 2016

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin halvårsrapport för 2016.

.resp-iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }