Heliospectra blir samarbetspartner till Nectar Farms med MITRA LED-belysningslösning för storskalig växthusinstallation i Australien

(GOTHENBURG, Sweden/TORONTO, Canada?/?TOKYO, Japan?/?SAN FRANCISCO, CA,24oktober,2019) –HeliospectraAB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO),världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order frånNectarFarmsiVictoria, AustralienpåMITRA LED-belysningslösning.Ordervärdet är 72 miljoner SEKochinkluderarenförskottsbetalning på 50 procent underQ4 2019.Produktionen kommer inte att påbörjas förränHeliospectraerhåller förskottsbetalningen.Intäkterförväntas under andra och tredje kvartalet av 2020 när belysningen är planeradatt levereras och installeras.

.resp-iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }