Annullering av order

November 5, 2018
Press Releases
Heliospectra och kunden har kommit överens om att annullera ordern då överenskommelse om leveransvillkor ej kunnat nås. Annulleringen kommer att vara synlig i räkenskaperna för kvartalsrapporten för Q4 2018.