Heliospectra ABs företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket

May 3, 2019
Press Releases
Den riktade företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Det tecknades 11 703 858 aktier vilket inbringade 52,7 miljoner kronor före emissionskostnader till bolaget. Utspädningseffekten blev ca 25 %. Efter registrering uppgår antalet aktier till 46 815 434 och aktiekapitalet till 4 681 543,40 kronor.