Kommuniké från extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ)

November 12, 2019
Press Releases
Stämman fattade följande huvudsakliga beslut: Stämman beslutade om nyemission av aktier (företrädesemission) i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier (intaget i kallelsen) återfinns på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.                                     Göteborg den 12 november 2019 Heliospectra AB (publ)
Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta; Ali Ahmadian, VD, tel. +46 (0)72 203 6344
ali.ahmadian@heliospectra.com Hans Naess, CFO, tel. +46 (0)79 340 7900
hans.naess@heliospectra.com