Uppdaterad kallelse till årsstämma i Heliospectra AB (publ) med anledning av ny adress för stämman

May 25, 2018
Press Releases
I övrigt gäller kallelsen oförändrad och finns att läsa på Heliospectras hemsida här. Fullständig kallelse bifogas även som bilaga.