Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ) med anledning av ny adress för stämman

February 22, 2019
Press Releases
I övrigt gäller kallelsen oförändrad och finns att läsa på Heliospectras hemsida här (http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/). Fullständig kallelse bifogas även som bilaga.