Incitamentsprogram

TECKNINGSOPTIONER FÖRLEDANDE BEFATTNINGSHAVAREOCH NYCKELPERSONER

Vid extrastämman den 12 mars 2019 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal av serie P02. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,13 kronor per aktie under tiden 1 mars 2021 till och med den 30 april 2021. Utspädningen kan komma att bli ca 1,3 %.

Vid extrastämman den 14 maj 2020 beslutades om ytterligare ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal av serie P03. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 3,19 kronor per aktie under tiden 1 mars 2022 till och med den 30 april 2022. Utspädningen kan komma att bli ca 1,3 %. Totalt har 930 000 teckningsoptioner överförts. Resterande 70 000 teckningsoptioner kan framöver komma att erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se