Bolagsstyrning

Årsstämma

Heliospectra Årsmöte

Heliospectras Årsmöte kommer att hölls den 20 maj 2021.

I syfte att motverkasmittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Länkar och dokument:

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se