Bolagsstyrning

Årsstämma

Heliospectra Årsstämma 2022

Heliospectras Årsmöte hölls den 19 maj 2022.

I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman i år enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Länk för att rösta:

Länk till att registrera dig för att rösta: poströsta.se

Dokument: 

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se