Finansiell Rapporter Filer

Finansiell Kalender

25.2.22
Bokslutskommuniké 2021
22.4.22
Delårsrapport jan-mar 2022
28.4.22
Årsredovisning 2021
19.5.22
Årsstämma
19.8.22
Halvårsrapport 2022
21.10.22
Delårsrapport jan-sep 2022

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se