Ur årsredovisning 2019: Stärkt marknadsposition efter övergångsår

2019 var ett övergångarnas år då vi byggde om vår produktportfölj. Det strategiska beslutet i mitten av 2018 att göra om produktportföljen förde med sig en del utmaningar, men genom hårt arbete kom vi ur 2019 med en starkare marknadsledarposition och med bra momentum i vår affär. Vi på Heliospectra fortsätter att fokusera på vårt främsta uppdrag: att hjälpa odlare och deras verksamheter att föda världen på ett hållbart sätt med lokalt odlade produkter, större skördar och högsta kvalitet på grödorna.

Ali Ahmadian, President & CEO

Under 2018 var vår huvudsakliga armatur för växthus- och inomhusodlingsmarknaderna ELIXIA, som ursprungligen utvecklades redan 2014. ELIXIA har ett justerbart spektrum, vilket är fantastiskt för många grödor och applikationer, men inte nödvändigtvis för ljushungriga grödor som tomater, gurkor och cannabis, där ljusets kvantitet (eller intensitet) är lika viktigt som kvaliteten (eller spektrumet). Vi hade kunnat fortsätta sälja ELXIA även för ljushungriga grödor, men det skulle ha riskerat vårt rykte och underminerat vår marknadsposition som experter på ljus och plantor.

MITRA står ut på marknaden
Eftersom vi lovar våra kunder och odlare att tillhandahålla avancerad belysningsteknik och innovativ prestanda, såg vi ett behov att uppdatera vår serie ELIXIA till den nya plattformen MITRA, väl medvetna om risken det innebar för vår orderingång och försäljning på kort sikt. Vårt mål var att optimera kapitalinvesteringen för nya kundinstallationer och samtidigt leverera en kraftfull ny belysning som hjälper våra odlare att nå pålitliga odlingsresultat. Lan-seringen av MITRA 2019 möttes av omedelbart intresse och beställningar. MITRA har det starkaste justerbara ljuset på LED-marknaden, med en effektivitet upp till 2,8 mol/J, och en modulär formfaktor med flera olika spektrum, vilket gör att Helio-spectra sticker ut och differentierar sig på en konkurrensutsatt marknad.
I september vann Heliospectra belysningssystemspriset på odlingsmässan Grow Up i Ontario, Kanada. Priset gick till den bästa LED-belysningsprodukten på marknaden, framröstad av cannabisindustrin. Priset, liksom vårt deltagande på andra mässor och paneldebatter i fotobiologi, har skapat stort intresse och beställ-ningar från kunder som direkt sett att MITRA, tillsammans med vårt kontrollsystem helioCORE, gör att Heliospectra står ut i konkurrensen.

Starkare lokal närvaro i Nordamerika
Medan vi utvecklade vår nya plattform organiserade vi också om i syfte att stärka vårt fokus på försäljning och tillväxt. Detta innebar bland annat att jag själv tillfälligt flyttade till Kanada för att starta Heliospectras Kanadakontor och skapandet av en mer fokuserad organisation på våra nyckelmarknader i Nordamerika. Med dessa åtgärder har vi gett Heliospectra en starkare lokal närvaro på en väldigt dynamisk marknad, vilket har gjort det möjligt för oss att bygga starka strategiska partnerskap med globala spelare inom industrin.
Den starkaste drivkraften på den nord-amerikansk belysnings-marknaden har varit cannabis. Intäkterna för de certifierade rekreationsodlarna i Kanada har dock än så länge inte levt upp till förväntningarna. Det finns flera orsaker till det, bland annat en långsam utrullning av fysiska butiker, en brist på odlingserfarenhet och tveksamma teknikval. Vår syn är att verk-samheterna för både rekreations- och medicinska odlare kommer att mogna och att de kommer att bli ännu mer kvalitetsfokuserade, vilket kräver rätt teknik och expertkunskaper. Det kommer att spela oss i händerna då vi kan integrera kontroll- och automationssystem i produktionsprocessen och stödja odlarna med tekniska tjänster genom vårt tjänsteerbjudande helioCARE.

Livsmedel dominerar på lång sikt
Även om medicinsk cannabis är en viktig drivkraft för marknaden idag är det livsmedel som dominerar möjligheterna på längre sikt. Då befolkningar och städer växer, och behovet att adressera klimat-förändringarna blir allt mer akut, kommer vårt åtagande att stödja kommersiella livsmedels-odlare och den framtida livsmedelsförsörjningen med lokal och global marknadsnärvaro att bli avgörande. Micro-greens, örter och sallader som odlas i urbana vertikalodlingar och växthus kom-mer att bli allt vanligare. Heliospectras lösningar och vår tekniska expertis inom helioCARE gör det möjligt för odlare att använda och kontrollera ljus för att effektivisera produktionscyklerna. Våra kunder levererar med regelbundenhet lokalt odlade och näringsrika grödor till marknaden snabbare samtidigt som koldioxidavtrycket och svinnet minskas.
I slutändan handlar möjligheten att skala upp försäljningen och marknaden för både livsmedel och medicinalväxter om att skapa tydliga ekonomiska fördelar för odlaren genom att visa vår förmåga att öka avkastningen, närings- eller medicinal-innehållet samt att förbättra smak och hållbarhetstid. Med lösningar i världsklass, vårt holistiska systemtänk och odlingsexpertis är Heliospectra väl positionerade för att vara rätt partner och teknikleverantör på både kort och lång sikt.

Med det vill jag tacka hela Heliospectra-teamet för deras hårda arbete och för den passion och omsorg som de har visat för våra kunder under året. Jag vill också tacka våra aktieägare som stöttade oss i vårt beslut att prioritera vår långsiktiga position och ledarskap på marknaden. Jag ser fram emot en ljus framtid för Heliospectra.

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se