Från Halvårsrapport 2020

VD:S KOMMENTAR

Ali Ahmadian, President & CEO

När vi nu har lagt det första halvåret av 2020 bakom oss vill jag passa på att tacka hela Heliospectrateamet. De har visat prov på verkligt ledarskap och styrka och varit en viktig resurs i dessa utmanande tider. Jag vill också tacka er, våra aktieägare, för ert orubbliga stöd och tro på våra medarbetare, vår vision och vårt syfte.

Samtidigt som regeringar världen över arbetar hårt för att få kontroll över pandemin och för människors säkerhet arbetar vi oförtrutet vidare. Vår verksamhet har fortsatt i full skala och vi har stärkt våra relationer och erbjudit stöd till våra odlare och kunder på virtuell väg. Det här arbetet har i kombination med en starkare marknadsföringsstrategi resulterat i betydligt fler leads än tidigare perioder.

På grund av covid-19-krisen och rådande reserestriktioner har många av våra kunders odlingsprojekt, exempelvis Nectar Farms, blivit försenade. I början av pandemin noterades dessutom en kraftig ökning av efterfrågan på livsmedel. Det gjorde att odlarna tvingades pausa sina expansionsplaner för att istället fokusera på att få den dagliga driften att löpa på. Dessa motverkande faktorer gjorde att försäljningen under andra kvartalet inte blev som förväntad.

För att kompensera för den lägre försäljningen vidtog vi proaktiva åtgärder för att mildra effekten på resultatet. Bland dessa kan nämnas omstrukturering av organisationen och ansökan om statliga programstöd, bland annat från Tillväxtverket och ett långfristigt räntefritt lån i Kanada. Vi kommer att se den ackumulerade effekten av dessa åtgärder i Q4 då vi förväntar oss att uppnå en 10%-ig minskning av våra operativa kostnader.

Under den här ovanligt utmanande perioden gav vårt forsknings- och utvecklingsarbete positiva resultat, framför allt förbättrades vår produkt- och tjänsteportfölj. Tack vare lanseringen av vår digitala marknadsföringsstrategi har vi också stärkt vårt varumärke. Vi började med att lansera webbinarieserien By Growers for Growers som genererade en halv miljon visningar och över 2000 kvalificerade leads (en ökning med 300 procent från föregående period). I steg två gjorde vi om och lanserade en ny webbplats. Nu kan vi bättre lyfta fram fördelarna med våra produkter och tjänster samt kommunicera vår globala räckvidd och vårt mål ”to feed and heal the world”, att föda och läka världen, genom att underlätta kunskapsspridning bland odlare.   Under kvartalet ökade försäljningen med 18 procent jämfört med föregående år. Samtidigt minskade orderingången av ovan nämnda skäl, vilket påverkar branschen som helhet. Vi ser dock positivt på möjligheten till återhämtning under de närmaste kvartalen.

Slutligen har vi stärkt vårt samarbete med återförsäljare genom att erbjuda virtuella utbildningar och andra verktyg så att de effektivt kan sälja våra produkter och tjänster runt om i världen. Det kommer att hjälpa oss att generera nya möjligheter och kunder.

Heliospectras mission att omdefiniera naturens potential har aldrig varit mer relevant och aktuell. Även om det råder fortsatt osäkerhet på marknaden är vi övertygade om att vi inom en snar framtid kan leverera utifrån de starka möjligheter som teamet arbetar med, och vi fortsätter att erbjuda exceptionella produkter och tjänster samt bästa möjliga stöd till våra odlare.

Ali Ahmadian, VD

Ur årsredovisning 2019: Stärkt marknadsposition efter övergångsår

2019 var ett övergångarnas år då vi byggde om vår produktportfölj. Det strategiska beslutet i mitten av 2018 att göra om produktportföljen förde med sig en del utmaningar, men genom hårt arbete kom vi ur 2019 med en starkare marknadsledarposition och med bra momentum i vår affär. Vi på Heliospectra fortsätter att fokusera på vårt främsta uppdrag: att hjälpa odlare och deras verksamheter att föda världen på ett hållbart sätt med lokalt odlade produkter, större skördar och högsta kvalitet på grödorna.

Ali Ahmadian, President & CEO

Under 2018 var vår huvudsakliga armatur för växthus- och inomhusodlingsmarknaderna ELIXIA, som ursprungligen utvecklades redan 2014. ELIXIA har ett justerbart spektrum, vilket är fantastiskt för många grödor och applikationer, men inte nödvändigtvis för ljushungriga grödor som tomater, gurkor och cannabis, där ljusets kvantitet (eller intensitet) är lika viktigt som kvaliteten (eller spektrumet). Vi hade kunnat fortsätta sälja ELXIA även för ljushungriga grödor, men det skulle ha riskerat vårt rykte och underminerat vår marknadsposition som experter på ljus och plantor.

MITRA står ut på marknaden
Eftersom vi lovar våra kunder och odlare att tillhandahålla avancerad belysningsteknik och innovativ prestanda, såg vi ett behov att uppdatera vår serie ELIXIA till den nya plattformen MITRA, väl medvetna om risken det innebar för vår orderingång och försäljning på kort sikt. Vårt mål var att optimera kapitalinvesteringen för nya kundinstallationer och samtidigt leverera en kraftfull ny belysning som hjälper våra odlare att nå pålitliga odlingsresultat. Lan-seringen av MITRA 2019 möttes av omedelbart intresse och beställningar. MITRA har det starkaste justerbara ljuset på LED-marknaden, med en effektivitet upp till 2,8 mol/J, och en modulär formfaktor med flera olika spektrum, vilket gör att Helio-spectra sticker ut och differentierar sig på en konkurrensutsatt marknad.
I september vann Heliospectra belysningssystemspriset på odlingsmässan Grow Up i Ontario, Kanada. Priset gick till den bästa LED-belysningsprodukten på marknaden, framröstad av cannabisindustrin. Priset, liksom vårt deltagande på andra mässor och paneldebatter i fotobiologi, har skapat stort intresse och beställ-ningar från kunder som direkt sett att MITRA, tillsammans med vårt kontrollsystem helioCORE, gör att Heliospectra står ut i konkurrensen.

Starkare lokal närvaro i Nordamerika
Medan vi utvecklade vår nya plattform organiserade vi också om i syfte att stärka vårt fokus på försäljning och tillväxt. Detta innebar bland annat att jag själv tillfälligt flyttade till Kanada för att starta Heliospectras Kanadakontor och skapandet av en mer fokuserad organisation på våra nyckelmarknader i Nordamerika. Med dessa åtgärder har vi gett Heliospectra en starkare lokal närvaro på en väldigt dynamisk marknad, vilket har gjort det möjligt för oss att bygga starka strategiska partnerskap med globala spelare inom industrin.
Den starkaste drivkraften på den nord-amerikansk belysnings-marknaden har varit cannabis. Intäkterna för de certifierade rekreationsodlarna i Kanada har dock än så länge inte levt upp till förväntningarna. Det finns flera orsaker till det, bland annat en långsam utrullning av fysiska butiker, en brist på odlingserfarenhet och tveksamma teknikval. Vår syn är att verk-samheterna för både rekreations- och medicinska odlare kommer att mogna och att de kommer att bli ännu mer kvalitetsfokuserade, vilket kräver rätt teknik och expertkunskaper. Det kommer att spela oss i händerna då vi kan integrera kontroll- och automationssystem i produktionsprocessen och stödja odlarna med tekniska tjänster genom vårt tjänsteerbjudande helioCARE.

Livsmedel dominerar på lång sikt
Även om medicinsk cannabis är en viktig drivkraft för marknaden idag är det livsmedel som dominerar möjligheterna på längre sikt. Då befolkningar och städer växer, och behovet att adressera klimat-förändringarna blir allt mer akut, kommer vårt åtagande att stödja kommersiella livsmedels-odlare och den framtida livsmedelsförsörjningen med lokal och global marknadsnärvaro att bli avgörande. Micro-greens, örter och sallader som odlas i urbana vertikalodlingar och växthus kom-mer att bli allt vanligare. Heliospectras lösningar och vår tekniska expertis inom helioCARE gör det möjligt för odlare att använda och kontrollera ljus för att effektivisera produktionscyklerna. Våra kunder levererar med regelbundenhet lokalt odlade och näringsrika grödor till marknaden snabbare samtidigt som koldioxidavtrycket och svinnet minskas.
I slutändan handlar möjligheten att skala upp försäljningen och marknaden för både livsmedel och medicinalväxter om att skapa tydliga ekonomiska fördelar för odlaren genom att visa vår förmåga att öka avkastningen, närings- eller medicinal-innehållet samt att förbättra smak och hållbarhetstid. Med lösningar i världsklass, vårt holistiska systemtänk och odlingsexpertis är Heliospectra väl positionerade för att vara rätt partner och teknikleverantör på både kort och lång sikt.

Med det vill jag tacka hela Heliospectra-teamet för deras hårda arbete och för den passion och omsorg som de har visat för våra kunder under året. Jag vill också tacka våra aktieägare som stöttade oss i vårt beslut att prioritera vår långsiktiga position och ledarskap på marknaden. Jag ser fram emot en ljus framtid för Heliospectra.

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se