AcquiFlow väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för kandensisk odlingsanläggning

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en licenserad odlare i Ontario, Kanada. Ordern som är värderad till 524 307 kronor (63 547 USD) såldes in genom Heliospectras nordamerikanska återförsäljare AcquiFlow och kommer installeras hos en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk.