Årsredovisning Heliospectra

Heliospectra AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2015.