Belysningsorder från Nectar Farms annulleras på grund av frivillig avveckling

(Göteborg, Sverige, 27 april 2021) - Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar att ordern från Nectar Farms Management Limited har annullerats då företaget ingått en frivillig avveckling på grund av otillräckliga medel. Ordern avsåg Heliospectras MITRA-serie och ordervärdet är 72 MSEK.