Bokslutskommuniké 2015, Heliospectra

"Ökad omsättning med 340 procent och genombrott på marknaden"