Bokslutskommuniké 2018, Heliospectra AB ( publ)

GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO,Californien, den 22 februari 2018 –Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY,FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Bokslutskommuniké för 2018.