Bridge Farm Group väljer Heliospectras MITRA-plattform för växthusodling av örter och plantor.

(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA,1november, 2019) -HeliospectraAB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH TILLVÄXTMARKNAD: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order frånengelskaBridge Farm Group.Heliospectrakommer atttillhandahållaMITRA-plattformenmedhög elektrisk effektivitet ochljusintensitetåtBridge Farm Group somär verksamma inomkommersiellodling av färska örter ochväxthusodling av plantor.