Förhandsröstning på Heliospectra årsstämma genom poströstning

Genom att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har trätt i kraft har styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) beslutat att aktieägarna ska få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand per post.