” Framtiden ser ljus ut för bolaget och för plantorna”

Bokslutskommuniké 2016, Heliospectra AB ( publ)