Heliospectra AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2022