Heliospectra AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning gällande räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida,https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/