Heliospectra AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning gällande räkenskapsåret 2020

(Göteborg, Sverige, 14e april 2021) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO, OTCQB: HLSPY), publicerar härmed årsredovisningen avseende räkneskapsåret 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer.