Heliospectra Delårsredogörelse januari – september 2017

”…tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år.”Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari - september 2017.