Heliospectra får order från Environmental Growth Chambers i USA

(Göteborg,Sverige, 5 februari 2021) - Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North GrowthMarket: HELIO och Nordamerikanska ADR OTCQB: HLSPY), världsledande inomintelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännageratt företaget har fått en ny order från Environmental Growth Chambersi Chagrin Falls, OH, USA. Ordern är på Heliospectras fullt justerbara ELIXIALED-belysningslösning och värdet uppgår till 281 720 USD.

Heliospectras fulltjusterbara ELIXIA LED-belysningslösning är designad för odlingsmarknaden och baseradpå mer än femton års forskning och erfarenhet av att odla under LED-belysning.ELIXIA har upp till fyra justerbara våglängder som tillåter kunden att självdesigna ljusstrategier baserat på deras miljö och planta. ELIXIA är ett viktigtverktyg för alla växthus- eller inomhusodlingar som genom full kontroll ochautomatisering vill leverera överlägsen kvalitet.

Environmental Growth Chambers har designat och tillverkatodlingskammare och kontrollerade odlingsmiljöer sedan 1953. EGC tillhandahållerett stort urval av produkter och tjänster för kontrollerad miljö. Beställningenkommer att levereras i Q2 2021.