Heliospectra genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 25,9 MSEK