Heliospectra i framgångsrikt samarbete: Får havre och korn att blomma och frodas i en kontrollerad miljö med enbart LED-belysning

Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har tillsammans med Göteborgs universitet och bioteknikföretagen CropTailor och OlsAro framgångsrikt odlat spannmål (havre och korn) i en kontrollerad miljö under enbart LED-belysning. Rapporten med titeln "Odling och framställning av spannmål i en kontrollerad miljö med LED-belysning" påvisar möjligheten att odla baslivsmedel i en sluten miljö var som helst i världen.