Heliospectra mottar en order på LED odlingslampor värderat till över en halv miljon USD

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är stolta att meddela att en stor order värderat till 4,6 MSEK (543 747 USD) har tagits emot från ett stort Ag-Tech (Agriculture Technology) företag beläget i USA.