Heliospectra planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK för vidare kommersialisering av Bolagets produkter

Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) ("Bolaget" eller "Heliospectra") föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om cirka 91 MSEK, samt en överteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre största ägarna åtagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av företrädesemissionen. Huvudägaren har förbundit sig att garantera resterande belopp, innebärande att emissionen är 100 procent säkerställd. Kapitalanskaffningen avser främst rörelsekapital för sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka balansräkningen.