Heliospectra tillförs cirka 107 MSEK i övertecknad företrädesemission - utnyttjar överteckningsemission

Heliospectras företrädesemisson om cirka 91 MSEK som avslutades den 2 december 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 16 MSEK. Heliospectra tillförs därmed totalt cirka 107 MSEK före emissionskostnader samt knappt 1 200 nya aktieägare.