Heliospectras styrelse utser Bonny Heeren till permanent VD och tillförordnad CFO