Information från Heliospectra AB (publ), Göteborg 2019-12-09 Heliospectra AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 4 december 2019. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 85 procent med stöd av teckningsrätter och till motsvarande cirka 2 procent utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas cirka 13 procent av Företrädesemissionen de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget därmed cirka 51,5 MSEK, före emissionskostnader.