Kallelse till årsstämma i Heliospectra

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.