KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.00.