Kallelse till årsstämma i Heliospectra AB (publ)

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 16 maj 2019Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00 i Centralhuset Konferens med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.00.