Kallelse till årsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.