Kallelse till årsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.