Kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 november 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 9.00.