KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Pressmeddelande,Göteborg, 2019-02-22Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 mars 2019 kl. 9.00 på Radisson Blu Riverside Hotel Göteborg med adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 8.00.