Kommuniké från årsstämma i Heliospectra AB (publ)

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 27 juni 2019) -Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 27 juni 2019 klockan 10.00 hållit årsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.