Kommuniké från årsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 14 maj 2020 klockan 10.00 hållit årsstämma i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.