Kommuniké från årstämma 2017 i Heliospectra AB (publ)

Heliospectra AB (publ) höll onsdagen 14 juni 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Huvudsakligen fattades följande beslut.