Kommuniké från årstämma 2018 i Heliospectra AB (publ)

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 14 juni 2018 -Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), höll onsdagen 14 juni 2018 årsstämma i United Spaces lokaler på Östra Hamngatan 16 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Huvudsakligen fattades följande beslut.