Kommuniké från årstämma 2021 i Heliospectra AB (publ)

Heliospectra AB (publ) höll torsdagen den 20 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.