Kommuniké från årstämma 2022 i Heliospectra AB (publ)