Kommuniké från extra bolagsstämma i Heliospectra

Vid extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ) ("Bolaget") den 8 november 2016 fattades följande beslut.