KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 12 mars 2019 -Vid extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) den 12 mars 2019i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg,fattades följande beslut.