Kommuniké från extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 12 november 2019 klockan 10.00 hållit extra bolagsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.