Marcella Property Group väljer LED-belysningen MITRA från Heliospectra för odling av cannabis

(GÖTEBORG den 6 augusti 2020) – Heliospectra AB (publ) (Nordamerika ADR OTCQB: HLSPY och Nasdaq First North Growth Market: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har mottagit en ny order från Marcella Property Group, LLC i Dewey, Oklahoma, USA. Ordern harett värde av 120 000 USD. 

Marcella Property Group, LLC är en välkänd och ansedd organisation med primärt fokus på att producera förstklassig cannabis till skäliga priser. Företaget har en passion för att odla och förse sina kunder med hållbara produkter av högsta kvalitet året om.   

Heliospectras MITRA är den första helt modulära LED-lampan på växthus marknaden.[IN1]  MITRA är designad av odlare för odlare och är med sitt hög intensiva ljusflöde och sin höga effekt på upp till 2,8 µmol/J den perfekta lösningen för ljus krävande grödor.  

Ordern kommer att levererasi augusti 2020.  

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrnings system och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurs effektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigt värde,  önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärs relaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 augusti 2020 kl. 15:54 CEST.