Med ytterligare åtta stater i USA som legaliserar Cannabis, så förutspår Heliospectra ett snabbt införande av intelligent odlingsteknik

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerade odlingsmiljöer, växtforskning och växthusodling, förutspår att de regeländringar som härrör från de amerikanska valen i 2016 kommer att påverka cannabisindustrin att införa mer avancerade och hållbara odlingsmetoder och tekniker. LED-belysningslösningar från Heliospectra, som ger energieffektivitetsvinster mer än 40 procent, kommer att gynnas markant av en sådan adoption.