Nytt belysningssamarbete mellan Heliospectra och Tokyo Universitet

LED-belysning som enda ljuskälla skapar nya möjligheter för tomatodling

Publicerad onsdag 28 oktober2020 klockan14:15CET

Heliospectra AB, världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager ett spännande samarbete med Tokyo universitet. Syftet med det gemensamma forskningsprojektet är att omdefiniera och skapa nya möjligheter för inomhusodling av tomater. Parter i projektet är universitetets institut för hållbara agroekosystemtjänster (ISAS) vid universitetet i samarbete med biträdande professor Wataru Yamori vid Agricultural Biology and Biogeochemistry Group samt Heliospectra Japan.

Det traditionella jordbruket i Japan står inför en kris i och med att genomsnittsåldern för japanska lantbrukare är 67 år och yngre generationer flyttar in till städerna. Landet måste därför hitta nya sätt att producera livsmedel. Växtfabriker skalar upp för att möta konsumenternas efterfrågan på livsmedel, främst inom grönsaksodling i miljöer med både solljus och konstgjord belysning, och det är en bransch som växer. Redan idag finns cirka 200 salladsfabriker med konstgjord belysning i Japan, ett antal som väntas fördubblas fram till 2025. Hittills har dock inga växtfabriker lyckats odla ljushungriga högväxande grödor såsom tomater i konstgjord belysning inomhus. Det här vill vi ändra på.

Tillsammans strävar vi efter att få fram en affärsmodell för Japans växtfabriker och PFAL-organisationer (Plant Factory with Artificial Lighting) för tomatodling inomhus. I universitetslaboratoriet ska biträdande professor Wataru Yamori och hans studenter använda Heliospectras linjära moduler från MITRA-serien, odlingsmarknadens första helt modulära LED-belysning. MITRA har designats av odlare för odlare och är den perfekta lösningen för ljushungriga grödor då den levererar ett högintensivt ljus med en effektivitet på upp till 2,8 µmol/J. 

– Vi är oerhört glada över att vara del av det här forskningsprojektet tillsammans med Dr. Wataru Yamori vid Tokyo universitet. Genom åren har Heliospectra forskat på ljusets effekt på tomater vid inomhusodlingar med mycket goda resultat. Nu ser vi fram emot att ytterligare bredda vår kunskap och utveckla en mer effektiv och kommersiell inomhusodling av tomater. Vi ser fram emot att samarbeta med universitetet och dela med oss till omvärlden av våra gemensamma kunskaper om tomatodling inomhus, säger Yasuhiro Suzuki, General Manager för Heliospectra Japan.

Samarbetet är en möjlighet att odla nyttiga, näringsrika högväxande grödor inomhus i global skala. Det är också ett viktigt strategiskt samarbete för Heliospectra Japan som är på väg att bygga upp sin närvaro på marknaden.

Heliospectra erbjuder odlare avancerad LED-belysningsteknik och omdefinierar potentialen i naturen med målet att föda och läka världen, ”to feed and heal the world”. För mer information, besök www.heliospectra.com.

För mer information:

Heliospectra AB, Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg
Telefon 031 40 67 10 | info@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.